We work in Danish, Swedish & English!

Rapport från MUCF om trygga och inkluderande miljöer för unga hbtq-personer

Vill du läsa unga hbtq-personers egna röster om på sina upplevelser av att vara ung och hbtq i skolan och i fritiden? Karen Ask genomförde i samarbete med Ylva Saarinen på Policy in Practice under hösten 2020 en intervjustudie med unga hbtq-personer om deras...

Grænseregional evaluering af Greater Bio

ASKing styrker sin projektportefølje og kompetence inden for grænseoverskridende samarbejdsprojekter i Greater Copenhagen regionen og området cirkulær økonomi. Sammen med Stefan Hansson fra Skaneus Support arbejder Karen Ask med lærende, løbende evaluering af...

Evaluation Hub: Hantera problem och skapa reell förändring genom horisontella principer

Arbetar ni med att integrera principer om jämställdhet och icke-diskriminering i ert projekt eller organisation? Och är det enkelt, meningsfullt och användbart?  Vi bjuder in till ännu...

Reflektion: Kan vi arbeta med principer i praktiken?

I slutet på augusti samlades en grupp av personer från olika organisationer i Evaluation Hub för att diskutera hur principer kan användas i ledning, kvalitetsutveckling och utvärdering av verksamheter och projekt.

Halvårsreflektion: Samskabelse er nøglen til forandring

Sommeren står for døren og vi gør halvårsstatus – hvad har vi arbejdet med i dette første halvår af 2020?

Evaluation Hub: Att leda, utveckla och utvärdera med hjälp av principer

Har ni guidande principer för arbetet i ert projekt eller verksamhet? Följer ni dem och vet ni om de bidrar till resultat för era kunder/medborgare?   När vi som utvärderare undersöker vad medarbetare och ledare faktiskt gör i sitt...

Hvordan udvikles digital dannelse hos medarbejdere?

Projektet Digilitt.kom har forsøgt at besvare det spørgsmål med en nytænkende og helhedsorienteret tilgang til digital kompetenceudvikling. Digilitt.kom er et af de projekter som ASKing evaluerer for den Europæiske Socialfond i Sverige, og vi har netop afsluttet evalueringen.

‘Tillväxt Östra Skåne’ bidrar till ökat samverkan mellan företag och kommuner

Utvärderingen av ‘Tillväxt Östra Skåne’ visar att projektet inte bara levererar resultat på individnivå, men också på företags- och systemnivå, genom kombinerade metoder för lärande. TÖS är namnet på projektet som vi nyss avslutat utvärderingen av. Resultat...

Implementering av samverkansprojekt

Uppmuntrande at se större fokus på implementering över tid av beprövade metoder i medarbetarnas praktik i samverkansprojekt! Vi har i denna vecka haft workshops om några av våra pågående utvärderingar av samverkansprojekt mellan samordningsförbundens parter...
Grænseregional evaluering af Greater Bio

Grænseregional evaluering af Greater Bio

ASKing styrker sin projektportefølje og kompetence inden for grænseoverskridende samarbejdsprojekter i Greater Copenhagen regionen og området cirkulær økonomi. Sammen med Stefan Hansson fra Skaneus Support arbejder Karen Ask med lærende, løbende evaluering af det...

read more
Hvordan udvikles digital dannelse hos medarbejdere?

Hvordan udvikles digital dannelse hos medarbejdere?

Projektet Digilitt.kom har forsøgt at besvare det spørgsmål med en nytænkende og helhedsorienteret tilgang til digital kompetenceudvikling. Digilitt.kom er et af de projekter som ASKing evaluerer for den Europæiske Socialfond i Sverige, og vi har netop afsluttet evalueringen.

read more
Implementering av samverkansprojekt

Implementering av samverkansprojekt

Uppmuntrande at se större fokus på implementering över tid av beprövade metoder i medarbetarnas praktik i samverkansprojekt! Vi har i denna vecka haft workshops om några av våra pågående utvärderingar av samverkansprojekt mellan samordningsförbundens parter (kommuner,...

read more

Subscribe

to stay updated on our latest news.

ASKing AB

Sweden (postal address)
S:t Johannesgatan 2, 4th floor
SE-211 46 Malmo

Tel: +46 (0) 732687580

Denmark 
Robert Jacobsens Vej 36D
DK-2300 Copenhagen

Tel: +45 24400580

Email: karen@ask-ing.se

Follow Us