We work in Danish, Swedish & English!

Evaluation Hub: Att leda, utveckla och utvärdera med hjälp av principer

Har ni guidande principer för arbetet i ert projekt eller verksamhet? Följer ni dem och vet ni om de bidrar till resultat för era kunder/medborgare?   När vi som utvärderare undersöker vad medarbetare och ledare faktiskt gör i sitt...

Hvordan udvikles digital dannelse hos medarbejdere?

Projektet Digilitt.kom har forsøgt at besvare det spørgsmål med en nytænkende og helhedsorienteret tilgang til digital kompetenceudvikling. Digilitt.kom er et af de projekter som ASKing evaluerer for den Europæiske Socialfond i Sverige, og vi har netop afsluttet evalueringen.

‘Tillväxt Östra Skåne’ bidrar till ökat samverkan mellan företag och kommuner

Utvärderingen av ‘Tillväxt Östra Skåne’ visar att projektet inte bara levererar resultat på individnivå, men också på företags- och systemnivå, genom kombinerade metoder för lärande. TÖS är namnet på projektet som vi nyss avslutat utvärderingen av. Resultat...

Implementering av samverkansprojekt

Uppmuntrande at se större fokus på implementering över tid av beprövade metoder i medarbetarnas praktik i samverkansprojekt! Vi har i denna vecka haft workshops om några av våra pågående utvärderingar av samverkansprojekt mellan samordningsförbundens parter...
Hvordan udvikles digital dannelse hos medarbejdere?

Hvordan udvikles digital dannelse hos medarbejdere?

Projektet Digilitt.kom har forsøgt at besvare det spørgsmål med en nytænkende og helhedsorienteret tilgang til digital kompetenceudvikling. Digilitt.kom er et af de projekter som ASKing evaluerer for den Europæiske Socialfond i Sverige, og vi har netop afsluttet evalueringen.

read more
Implementering av samverkansprojekt

Implementering av samverkansprojekt

Uppmuntrande at se större fokus på implementering över tid av beprövade metoder i medarbetarnas praktik i samverkansprojekt! Vi har i denna vecka haft workshops om några av våra pågående utvärderingar av samverkansprojekt mellan samordningsförbundens parter (kommuner,...

read more

Subscribe

to stay updated on our latest news.

ASKing AB

Sweden (postal address)
S:t Johannesgatan 2, 4th floor
SE-211 46 Malmo

Tel: +46 (0) 732687580

Denmark (visiting address)
Regus Fairway House
Arne Jacobsens Allé 7, 5th floor, Center Boulevard
DK-2300 Copenhagen

Tel: +45 24400580

Email: karen@ask-ing.se

Follow Us