We work in Danish, Swedish & English!

Vill du läsa unga hbtq-personers egna röster om på sina upplevelser av att vara ung och hbtq i skolan och i fritiden? Karen Ask genomförde i samarbete med Ylva Saarinen på Policy in Practice under hösten 2020 en intervjustudie med unga hbtq-personer om deras erfarenheter av öppna och inkluderande miljöer i skola och fritid på uppdrag av Myndigheten för Ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF). På MUCFs hemsida finns nu rapporten publicerat, och MUCF har också tagit fram en lite kortare pocket-version – båda rapporterna används i arbetet med att stödja skolor och öppna fritidsverksamheter i att skapa inkluderande miljöer för unga hbtq-personer. För att uppleva trygghet och inkludering har det bland annat betydelse för de unga hbtq-personer att det finns:

  • Tillgång till stödjande relationer med vuxna och med kompisar.
  • Personal med hbtq-kunskap och kunskap om normkritik, som ger ett bra bemötande och vågar sätta gränser och stoppa kränkningar.
  • Tillgång till platser där de får utgöra normen och möta andra med liknande erfarenheter.
  • Digital fritid och mötesplatser som är viktig för unga hbtq-personer och särskilt för unga som inte har tillgång till fysiska mötesplatser. Den används både för att lära sig mer om hbtq-frågor, för att följa andra hbtq-personer och för att få träffa andra hbtq-personer.
  • Möjlighet att träffa äldre, öppna hbtq-personer. En ökad synlighet av öppna hbtq-personer i samhället kan också stärka ungas framtidstro. Som en av de intervjuade uttrycker det: “Det är viktigt att veta att det går bra för många.”

Du hittar rapporten här och pocket-versionen här.