We work in Danish, Swedish & English!

Arbetar ni med att integrera principer om jämställdhet och icke-diskriminering i ert projekt eller organisation? Och är det enkelt, meningsfullt och användbart? 

Vi bjuder in till ännu en träff i Evaluation Hub! Reaktioner från deltagarna på vår första träff i somras var att det var givande, inspirerande och intressant och att de gärna vill delta på fler liknande träffar. De gick ifrån första träffen med värdefulla tankar om alternativa sätt att utvärdera till traditionell effektmätning – att utvärdera principer som guidar arbetet i förändringsprojekt och -processer mot resultat.  

Principer är också på agendan för denna träff. Denna gång sätter vi fokus på hur de så kallade horisontella principer om jämställdhet, icke-diskriminering och tillgänglighet kan integreras och utvärderas så att de reellt används för att skapa förändring. Vi vill diskutera hur utvärdering kan hjälpa projektansvariga till en djupare förståelse av de horisontella principerna. Samt hur de kan användas i förändringsarbetet genom att analysera och hantera de problem som projekten ska lösa. 

Hur kan projekt lyckas med att skapa förändring genom integrering av jämställdhet? 

Projekt som finansieras av Socialfonden och andra EU-fonder ska arbeta med att integrera horisontella principer om jämställdhet, icke-diskriminering och tillgänglighet. Vi har utvärderat många av dessa projekt, och vår erfarenhet är at det inte är så lätt för projektaktörerna att förstå och hantera principerna i praktiken. 

Rebecka Fingalsson kommer att ge en kort presentation och leda diskussionerna i samarbete med Karen Ask. Rebecka har med sin bakgrund inom genusvetenskap ansvarat för att utvärdera integrering av horisontella principer i de socialfondsprojekt som ASKing har utvärderat. 

Du kommer att få kunskap om och inspiration till hur du och dina kollegor kan använda utvärdering för att integrera jämställdhet, icke-diskriminering och tillgänglighet så att det kan användas som en lyftstång för förändringar och inte “ligger utanpå” projektarbetet. Vi kommer att presentera hur ni kan arbeta med att utveckla kvalitén av projekt och verksamheter genom en ökad förmåga till så kallad Evaluative Thinking, dvs. till kritisk analys av problemformulering och projektlogik med utgångspunkt i de horisontella principerna. 

Vill du veta mer? 

Om vi har väckt ditt intresse hoppas vi att se dig i nätverksträffen på Zoom.  

Evaluation Hub är ett forum för att dela kunskapar och erfarenheter om förändringsledning och utvärdering för ASKings kunder, samarbetspartners och andra intresserade från båda sidor om Öresund. Det bygger på att vi har möjlighet att mötas och reflektera tillsammans. På grund av rådande omständigheter kommer vi dock att genomföra träffen digitalt, men vill göra vårt bästa för att skapa en öppen stämning och inbjuda till dialog

Tid: 11. Februari 2021 kl. 15:00 – 17:00. 

Plats: Zoom – mötesinbjudan skickas samma morgon. 

Anmäl dig till: karen@ask-ing.se  Till Karen kan du också ställa frågor till evenemanget och ämnet – telefonnummer +46 (0) 732 687580/ +45 24400580    

Vi ser fram emot att se dig till denna online träff! 

Bästa hälsningar,

Karen, Rebecka och CO
ASKing AB