We work in Danish, Swedish & English!

Sommeren står for døren og vi gør halvårsstatus – hvad har vi arbejdet med i dette første halvår af 2020?

I vores klynge af konsulenter tilknyttet ASKing, arbejder vi tæt sammen med mange gode mennesker, der vil forandring og hver dag arbejder for at skabe bedre vilkår for udvikling for borgere, virksomheder og offentlige organisationer.  

Kernen i de fleste af vores projekter er samarbejde, samskabelse og samverkan. Det gælder både samarbejde mellem offentlige-, private- og civilsamfundets organisationer. For eksempel i vores FINSAM evalueringer for et antal samordningsforbund, som fokuserer på at forbedre samarbejdet mellem offentlige instanser for at hjælpe borgere der står langt fra arbejdsmarkedet til at få den rette hjælp med rehabilitering og beskæftigelse.  

Vi har erfaret, at vi som evaluatorer ofte er dem, der sætter fingeren på det, der gør lidt ondt. De kritiske punkter, der skal virke for at forandringen lykkes. I løbet af de mange evalueringer af sociale forandringsprojekter igennem Den Europæiske Socialfond, har vi opbygget et godt helhedsbillede af udviklingstendenser, fremgangsfaktorer og flaskehalse som opstår i denne type af projekter. Et par af vores evalueringer bliver nu brugt som cases i et forskningsstudie omkring nytten af Socialfondens projekter, og vi er enormt glade for at vores viden bliver anvendt i fremtidige projekter og dermed bidrager til forandring. 

Forårets evalueringer: Omstilling til nye kompetencer 

I de første måneder af 2020 afsluttede vi flere følgeevalueringer, som vi har lavet for det Svenska ESF-Rådet i Sydsverige. Flere af projekterne handlede om digitalisering, hvor vi har evalueret DigiLitt.kom og GoDig, som har udviklet digitale kompetencer hos medarbejdere og chefer i omsorgssektoren i sammenlagt 12 kommuner. Et andet projekt vi har evalueret, Competence Academy Public Sector, har arbejdet med turisme i Skåne med fokus på destination management, digitalisering og internationalisering.  

Forårets evalueringer: Innovation og internationale samarbejder 

Innovation er også et nøgleord, både lokalt og internationalt. Vi har evalueret ESF-projektet Tillväxt Östra Skåne, som har involveret 12 kommuner i et samarbejde om at skabe vækst og innovation i lokale virksomheder. I en noget anden kategori har vi arbejdet med internationale forsknings- og innovationssamarbejder, som forsøger at udvikle løsninger for at nå 2030 agendaen. Vi har siden 2017 fulgt South Africa-Sweden University Forum, som skulle have afholdt sin afsluttende Research and Innovation Week dette forår, men har valgt at udskyde og omlægge til digitale løsninger. I stedet ser vi frem til at slutevaluere projektet senere på året. Til gengæld har vi brugt foråret på at evaluere et lignende forskningssamarbejde, denne gang mellem Sverige og Japan. Projektet er MIRAI, et strategisk bilateralt internationaliseringsprojekt mellem universiteter, regeringer og fonde. 

Hvad sker der fremover? 

Vi glæder os til at starte Evaluation Hub op i august. Det er et forum med plads til refleksion om evaluering og forandringsledelse, grundet i vores viden og erfaringer hos ASKing og partnere. Derudover arbejder vi med at omlægge vores arbejde med forandringsteori til et digitalt værktøj. Vi fokuserer vores fremtidige projekter på endnu mere dansk-svensk og internationalt samarbejde, da vi har en unik indsigt og erfaring på tværs af Øresund som ruster os godt til at arbejde internationalt.