We work in Danish, Swedish & English!

Utvärderingen av ‘Tillväxt Östra Skåne’ visar att projektet inte bara levererar resultat på individnivå, men också på företags- och systemnivå, genom kombinerade metoder för lärande.

TÖS är namnet på projektet som vi nyss avslutat utvärderingen av. Resultat av projektet, som utvärderingen kunnat påvisa, visades upp på projektets slutkonferens och, I likhet med andra socialfondsprojekt, har TÖS lyckats åstadkomma goda resultat på individnivå. Både medarbetare och chefer har uppnått stärkt kompetens inom bland annat innovation och affärsmannaskap.

Särskilt roligt är att projektet också har get goda förutsättningar för effekter på företags- och systemnivå vilket är svårare och också mer sällsynt i socialfondsprojekt. Framgångsfaktorerna har varit att kombinera metoder för lärande i mer ”traditionella” kompetensutvecklingsinsatser med ett mer arbetsplatsnära lärande i form av ett företagsnära stöd till strategisk verksamhetsutveckling, samt en ökad samverkan mellan kommunerna i östra Skåne om hur stödet till företagen i regionen kan stärkas.