We work in Danish, Swedish & English!

Uppmuntrande at se större fokus på implementering över tid av beprövade metoder i medarbetarnas praktik i samverkansprojekt!

Vi har i denna vecka haft workshops om några av våra pågående utvärderingar av samverkansprojekt mellan samordningsförbundens parter (kommuner, Försäkringskassan, Arbetsförmedling och Vården/ regionen). 

Utvärderingarnas slutsatser visar at metoder och arbetssätt för samverkan kring människor som står långt ifrån arbetsmarknaden fungerar i projektform, men är svåra att implementera. I stället blir projekten till kortsiktiga lösningar för individer, fram för att ta hand om organisatoriska och strukturella problem kring bristande samverkan om den växande ohälsa i samhället. Det är positivt att vi nu ser flera projekt som har sitt primära fokus på att metoder implementeras direkt i medarbetarnas praktik och/eller projekten har lärandeaktiviteter som gör att de utvecklar sin samverkanskompetens och sitt vardagliga arbetssätt.

Parterna i Samordningsförbunden arbetar i ständigt föränderliga politiska och organisatoriska förutsättningar, samtidigt som att kommuner och myndigheter fattas pengar. Detta ger utmaningar för att kunna erbjuda insatser till de människor som hamnar mellan stolarna. Det betyder at vi givetvis kommer att se att samordningsförbunden får fortsätta finansiera flera sådana insatser i projektform. Som en av våra utvärderare sa, är organiseringen i projekt av arbetsmarknadsområdet i kommunerna ibland mer permanent än den i ordinarie verksamhet. Därför handlar det om att ta fram arbetssätt som kan fungera över tid och är anpassningsbara inom välfärdsorganisationer.